BÁNH TRÁNG MUỐI ỚT

40.000 

Một xấp 500 gr khoảng 80-90 cái. Bánh hình tròn đường kính 22 cm. Có thể dùng ngay không qua chế biến.