RONG BIỂN SẤY GIÒN

35.000 

Điểm tạo nên khác biệt của Rong Biển Sấy Giòn chính là hương vị và sự bảo đảm về chất lượng. Tất cả các nguyên liệu được chọn lọc cẩn thận, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Không sử dụng chất bảo quản, phẩm màu, phụ gia trong sản xuất chế biến.