MUỐI TÔM CAO CẤP

27.000 

Muối Tôm Cao Cấp có thành phần giống như muối tôm đặc biệt tuy nhiên muối tôm cao cấp có tỉ lệ tôm nhiều hơn, hạt to hơn. Muối Tôm Cao Cấp được đóng hũ 100gr và 500gr

  • Hũ 100gr giá: 27.000đ/hũ
  • Hũ 500gr giá: 125.000đ/hũ